Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Andrzeja Ap. w Brwilnie z siedzibą w Maszewie

Chrzest św.

Aby ochrzcić dziecko, należy:

1. Zgłosić się do kancelarii parafialnej co najmniej dwa tygodnie przed planowaną datą chrztu, przynosząc następujące dokumenty i dane:

* dowód osobisty zgłaszającego,

* akt urodzenia dziecka z USC,

* świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka,

* dane rodziców (imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania),

* zgodę proboszcza parafii miejsca zamieszkania, jeśli jest inna.

2. Wybrać rodziców chrzestnych. Rodzice chrzestni powinni być wierzącymi i praktykującymi katolikami, którzy przyjęli sakrament bierzmowania. Jeżeli są małżeństwem, to wymagany jest ich ślub kościelny. Należy dostarczyć następujące dane i dokumenty dot. rodziców chrzestnych:

* zaświadczenie od proboszcza/ów/ swojej/ich/ parafii, że są godni tej funkcji,

* dane chrzestnych (imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania).

3. Ponadto:

* rodzice i chrzestni powinni przystąpić do sakramentu pojednania, aby byli w pełni przygotowani do udziału w celebracji chrztu św.