Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Andrzeja Ap. w Brwilnie z siedzibą w Maszewie

Duszpasterz ks. Witold Zembrzuski, tel. +48 24 26 20 960; email:witold.zembrzuski@gmail.com

Parafia Rzymskokatolicka p.w. sw. Andrzej Apostoła w Brwilnie
ul. Kościelna 3, 09-400 Brwilno
nr konta 09 9038 0004 0000 1485 2000 0010


Aby odliczyć ulgę z tytułu darowizny na cele pożytku publicznego (w tym na cele kultu religijnego), należy w pierwszej kolejności określić, jaką wartość mamy prawo odliczyć. Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy o PIT możliwe jest odliczenie kwoty przekazanej tytułem darowizny, lecz nie więcej niż 6% dochodu. Kolejnym krokiem jest zebranie dokumentacji uprawniającej do skorzystania ulgi (nie dołącza się ich do zeznania, jednakże należy je przechowywać przez okres 5 lat od końca roku, w którym złożono zeznanie), czyli w przypadku darowizny pieniężnej – potwierdzeniem może być co do zasady np. potwierdzenie przelewów na konto obdarowanego w związku z przekazaną darowizną,

Darowizna na cele kultu religijnego jest wpłacana przez podatników na np. zakup nowych przedmiotów liturgicznych, nowego wystroju do kościoła, renowację kościoła.

Kościół filialny p.w.św.Jadwigi Królowej Polski w Maszewie Dużym
ul.Lipnowska 99, 09-400 Maszewo Duże