Dotacje

Remont dzwonnicy

Zadanie polegało na remoncie dzwonnicy przy kościele parafialnym p.w. św. Andrzeja Apostoła w Brwilnie zlokalizowanej na terenie otoczenia kościoła wpisanego do rejestru zabytków (numer rejestru zabytków dawnego woj. płockiego: 132/542/62 data wpisania: 30.03.1962r.).  Dzwonnica usytuowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie Kościoła Parafialnego p.w. św. Andrzeja Apostoła w Brwilnie, przy ulicy Kościelnej 3, na działce o nr ewidencyjnym 90/1. Będąca przedmiotem dofinansowania dzwonnica wraz z Kościołem Parafialnym p.w. św. Andrzeja Apostoła w Brwilnie stanowi jedyny wykonany w konstrukcji drewnianej „zespół sakralny” znajdujący się na terenie Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego i jednocześnie jest jednym z najstarszych przykładów drewnianego budownictwa sakralnego na terenie Mazowsza Płockiego.