Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Andrzeja Ap. w Brwilnie z siedzibą w Maszewie

WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO:

Do kancelarii parafialnej należy zgłosić się co najmniej 3 miesiące przed planowaną datą zawarcia sakramentu małżeństwa – jest to minimalny czas niezbędny na spokojne zgromadzenie wszystkich niezbędnych dokumentów. Należy zachęcać, aby rezerwacji terminu ślubu dokonać znacznie wcześniej, zwłaszcza jeśli sakrament małżeństwa planowany jest w czasie, w którym wielu planuje ślub kościelny.

Należy zgłosić się do kancelarii parafii zamieszkania narzeczonego lub narzeczonej (ważne jest nie tyle zameldowanie, co faktyczne zamieszkanie przez dłuższy okres). W przypadku zamiaru zawarcia małżeństwa na terenie innej parafii, należy uzyskać zgodę proboszcza parafii zamieszkania narzeczonego lub narzeczonej – jest ona kanonicznie wymagana do ważnego zwarcia sakramentu małżeństwa.

 

Dokumenty wymagane w kancelarii parafialnej

W kancelarii parafialnej zostanie spisany protokół przedślubny, którego celem jest wykluczenie przeszkód do zawarcia małżeństwa. Do spisania protokołu przedślubnego wymagane jest okazanie dowodu tożsamości.

Ponadto będzie trzeba zgromadzić następujące dokumenty:

  • świadectwo chrztu narzeczonego i narzeczonej z adnotacją o stanie wolnym (nie starsze niż 6 miesiące),
  • świadectwo katechizacji przedmałżeńskiej (tzw. „kurs” przedmałżeński) – zobacz informacje poniżej,
  • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego do zawarcia małżeństwa konkordatowego (ważne 6 miesięcy),
  • zaświadczenie o udziale w trzech spotkaniach w Poradni Rodzinnej – zobacz informacje poniżej,
  • zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach przedślubnych (prośbę o wygłoszenie zapowiedzi otrzymuje się w kancelarii parafialnej).

Ponadto potrzebne będą dane personalne świadków (imię, nazwisko, adres zamieszkania). Świadkiem sakramentu małżeństwa może być osoba pełnoletnia, która będzie zdolna zaświadczyć w sposób wiarygodny o zawartym małżeństwie. Wypada, aby była wierzącym i praktykującym katolikiem, choć nie jest to wymóg kanoniczny.

 

Katechezy przedmałżeńskie (tzw. „kurs” przedmałżeński)

W ramach dalszego przygotowania do sakramentu małżeństwa niektórzy uczestniczą w katechezach przedmałżeńskich w okresie edukacji w szkole średniej. W bezpośredniej bliskości sakramentu małżeństwa obydwoje narzeczeni powinni jednak wziąć udział w katechezach przedmałżeńskich (potocznie zwanych „kursem przedmałżeńskim”), a zaświadczenie o ich ukończeniu powinno być dołączone do protokołu przedślubnego w kancelarii parafialnej.