Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Andrzeja Ap. w Brwilnie z siedzibą w Maszewie

Kancelaria przyjmuje w sprawach:

* związanych z przyjmowaniem Sakramentów Świętych (np. chrzest, małżeństwo),

* wydawania zaświadczeń, pozwoleń,

* formalności pogrzebowych (również poza godzinami otwarcia po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym).

W związku z tym, że z dniem 25 maja 2018 roku zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), czyli tzw. potocznie RODO, informujemy, że:

* wszelkiego rodzaju zaświadczenia będą wydawane wyłącznie osobom pełnoletnim, których akt dotyczy (lub prawnym opiekunom osób niepełnoletnich) za okazaniem dowodu tożsamości. To znaczy, że np. matka nie otrzyma świadectwa chrztu pełnoletniej córki. Po zaświadczenia prosimy zgłaszać się z dowodem tożsamości;

* jakiekolwiek zaświadczenie dotyczące osoby pełnoletniej będzie mogło być odebrane przez kogoś innego wyłącznie na podstawie pisemnego pełnomocnictwa wskazującego personalia osoby upoważnionej do odbioru zaświadczenia.