Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Andrzeja Ap. w Brwilnie z siedzibą w Maszewie

       Początek parafii Brwilno datuje się na przełom XII i XIII w. Pierwszy kościół pod wezwaniem św. Andrzeja powstał w 1230 roku. Został on sfinansowany przez ród Powałów. W 1651 roku parafia stała się własnością zgromadzenia norbertanek z Płocka. Stojący do dzisiaj drewniany kościół powstał w 1740 roku. Kapelanem sióstr norbertanek i ówczesnym proboszczem parafii był ksiądz Mateusz Krzemiński. Kościół konsekrował biskup Wojciech Józef Gadomski w 1787r. Po śmierci proboszcza Józefa Chorzewskiego (1740-1786r.), nie było jego stałego następcy, tę funkcję pełnili kanonicy z Płocka.
     W latach 1926-1927 została wybudowana ,,Antoniówka”. Nazwa pochodzi od imienia arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego, który ufundował tę placówkę. Pełniła ona pierwotnie rolę domu letniskowego dla Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku. W 1962r. dom letniskowy został zmieniony na ośrodek opieki społecznej.
   Mogiła pomordowanych znajdująca się w lesie brwileńskim upamiętnia rozstrzelanie przez hitlerowców 202 Polaków, które miało miejsce 18 stycznia 1945r. Ks. Stanisław Kobyliński był proboszczem w latach 1938-1941r. Został on aresztowany i wywieziony w 1941 roku do obozu koncentracyjnego w Działdowie. Zginął 8 grudnia tego samego roku.
W 1979r. rozpoczęto budowę drewnianej kaplicy w Maszewie Dużym. Tak z czasem powstał tymczasowy kościół pod wezwaniem św. Jadwigi Królowej. W 1990 roku ks. proboszcz Henryk Lipka rozpoczął budowanie stałego kościoła w Maszewie Dużym. Nową świątynię konsekrował ks. biskup Roman Marcinkowski 8 października 2006r.
    Parafia Brwilno liczy około 4000 mieszkańców. Miejscowości, które wchodzą w jej skład to: Biskupice, Brwilno, Ludwikowo, Maszewo Duże, Maszewo nad Wisłą oraz ulice Płocka takie jak częściowo: ul. Długa, ul. Sosnowa, ul. Szpitalna, ul. Zglenickiego, ul. Dobrzyńskiego i cała: ul. Maszewska i ul. Traktowa.
   Proboszczami parafii Brwilno po Drugiej Wojnie Światowej byli: Romuald Zawistowski (1945-1956r.), Sylwester Szatkowski (1957-1965r.), Jan Lipiński (1965-1967r.), Andrzej Fabisiak (1967-1969r.), Tadeusz Bulkowski (1969-1986r.), Henryk Lipka (1986-2019r.), Witold Zembrzuski(2019-obecnie).
Ciekawostka – poprzedni proboszcz, ks. Henryk Lipka był drugim ks. Henrykiem Lipką, który pełnił funkcję proboszcza parafii Brwilno. Pierwszy ks. Henryk Lipka był proboszczem w latach 1924-1932r.)

Kościół pw. Św. Andrzeja Apostoła w Brwilnie.
    Kościół powstał w 1740 roku. Dzwonnica stojąca przy kościele pochodzi z 1882 roku. Kruchta zachodnia powstała w XIX w. Późnogotycka rzeźba Chrystusa znajduje się wewnątrz na krzyżu umieszczonym na belce tęczowej i pochodzi z pierwszej połowy XVI w. Organy kościelne zostały przerobione w 1886 roku przez Hugona Ernesta Biernackiego z Osieka. Późnorenesansowy ołtarz główny pochodzi z początków XVII w. Ołtarze boczne są ozdobione rzeźbą św. Jana Chrzciciela (lewy) oraz obrazem św. Andrzeja (prawy). Ambona pochodzi z pierwszej połowy XVII wieku. Okna, konfesjonały, ławki oraz rzeźby Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego pochodzą z XVIII i XIX w.

Kościół pw. Św. Jadwigi Królowej w Maszewie Dużym
    Tymczasowa świątynia w Maszewie Dużym była budowana etapami. Pierwsze pomieszczenie, które później pełniło funkcję zakrystii powstało w 1978r. Budowę kościoła ukończono w 1981r. Większość pracy została wykonana w bardzo krótkim czasie. Prace odbywały się nawet w nocy. Budynek powstawał bez żadnych planów budowy, a wykonawcami byli mieszkańcy Maszewa Dużego i Maszewa nad Wisłą. Poświęcenia świątyni dokonał biskup Bogdan Sikorski 25 stycznia 1982r. Prowizoryczna świątyni została okradziona aż sześć razy. Nieletni sprawcy nie ponieśli konsekwencji, ponieważ zostali uznani za niepoczytalnych. Drewniana prowizoryczna konstrukcja szybko zaczęła być niewystarczająca jak na potrzeby parafii.
    Starania o budowę nowego kościoła rozpoczął już ks. Proboszcz Tadeusz Bulkowski w 1985r. Prace nad budową nowej świątyni rozpoczęły się w 1987r. Od samego początku budową kościoła zajmował się ks. proboszcz Henryk Lipka. W 2003r. miała miejsce uroczystość przeniesienia Najświętszego Sakramentu. Konsekracja miała miejsce 8 października 2006 roku.
Bibliografia:
-Kaczorowski G. ,,Maszewo na drogach wiary i życia” Płock 2008
-Nycek J. B. ,,Gmina Stara Biała Przyroda. Dzieje. Społeczeństwo” Płock 2010
-Pilichowska K. ,,Rola sakramentów w życiu parafii Brwilno na podstawie dokumentacji w latach 1945-2010” – praca magisterska, Warszawa 2013