PIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA

1.Powołuję Radę Duszpasterską i Gospodarczą w skład której wchodzą angażujący się w życie naszej wspólnoty. Osób takich jest znacznie więcej, niestety nie mogę zaangażować do to gremium wszystkich, których bym chciał. Zadania rady parafialnej i sposób jej powołania są określone w statutach, które dla dociekliwszych parafian zamieściłem na stronie parafii. W skład rad wchodzą:
Rada Gospodarcza
Gawinowski Sebastian
Królikowski Tomasz
Myśliński Roman
Staniszewski Andrzej
Stupecki Janusz

Rada Duszpasterska
Fabisiak Andrzej
Kaczmarczyk Zbigniew
Kaczorowska Teresa
Karaszewski Arkadiusz
Klaś Leszek
Nowak Hanna
Podraska Bożena
Różycka Zofia
Ryszkowski Krzysztof
Sztelak Krzysztof
Wyżykowski Robert
Zaczek Rajmund
Zalewski Edward
Załęgowska Elżbieta

2.W związku z rozpoczynającym się feriami odwołałem comiesięczne spotkania z bierzmowanymi, których proszę, aby w tym tygodniu i przyszłym zgłaszali się na rozmowę kwalifikującą do sakramentu bierzmowania. Proszę przynieść ze sobą podanie do księdza Biskupa, oraz brakujące dokumenty. Kandydat musi wykazać się indeksem, znajomością pacierza i zapisanych prawd wiary w indeksie.
3.Za tydzień podczas ferii nie będzie też spotkania z dziećmi do komunii. Rodziców proszę o odbieranie strojów w dni powszednie. Koszt alby dla chłopca wraz z przesyłką to 160 zł, sukienki 210 zł.
4.Powstała kolejna Róża Żywego Różańca skupiająca rodziców modlących się w intencji swoich dzieci.
5.Trwają pracę w kościele filialnym w Maszewie polegające na układaniu posadzki na chórze i schodach. Za ciężką i bezinteresowną pracę jestem niezmiernie wdzięczny (myślę, że wszyscy Parafianie) panom Kazimierzowi Zielińskiemu i Janowi Tarce.
6.Bóg zapłać za ofiary składane na posadzkę. W ostatnim tygodniu wpłynęły dwie po 300zł. Wszystkich ofiarodawców, którzy nie zakreślili jeszcze swojej cegiełki na planie proszę, aby to uczynili.
7.Solenizantom i Jubilatom rozpoczynającego się tygodnia składam serdeczne życzenia. Pośród nich jutro swoje okrągłe urodziny będzie obchodził pan Edward Różycki. Wdzięczny za Jego pracę na rzecz naszego kościoła parafialnego składam najserdeczniejsze życzenia, prosząc Boga w modlitwie o potrzebne łaski dla Niego i Jego Małżonki. Za wszelkie dobro duchowe i materialne świadczone naszej parafii Bóg zapłać.
8.W sakramentalny związek małżeński mają zamiar wstąpić Piotr Bińkowski, kaw. zam. Górki i Karolina Piotrowska panna, zam. w Maszewie.