DRUGA NIEDZIELA WIELKANOCY – CZYLI NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

1.W sobotę po mszy św. o 17.00 spotkanie dzieci które po raz pierwszy przyjmą Pana Jezusa 9 maja (niedziela) o godzinie 11.00. Ze względów epidemiologicznych można również wybrać termin 19 czerwca(sobota) o godzinie 11.00.
2.W przyszłą sobotę zapraszam dzieci klas IV, które będą odnawiać przyrzeczenia swojego Chrztu św. w sobotę 15 maja o godzinie 12.00. Ze względów epidemiologicznych będzie można wybrać również kolejny termin 19 czerwca (sobota) o godzinie 13.30.
3.Dziś przypada Niedziela Miłosierdzia Bożego. Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa najdobitniej przekonują nas o tym, że Bóg jest miłością, że potrafi jedynie kochać i przebaczać. Jako Kościół, napełnieni paschalną radością, mamy teraz tylko jedno zadanie: głosić i uobecniać miłosierdzie Boga objawione w Jezusie Chrystusie, który cierpiał za grzeszny świat, prawdziwie zmartwychwstał i żywy jest pośród nas.
4.Warto przypomnieć, że to właśnie w Płocku w swej klasztornej celi 22 lutego 1931 r. św. Faustyna doznała pierwszego objawienia Jezusa Miłosiernego. Wydarzenie to tak opisała w swym „Dzienniczku”, który powstawał w latach 1934-1938: „Wieczorem, kiedy byłam w celi, ujrzałam Pana Jezusa ubranego w szacie białej. Jedna ręka wzniesiona do błogosławieństwa, a druga dotykała szaty na piersiach. Z uchylenia szaty na piersiach wychodziły dwa wielkie promienie: jeden czerwony, a drugi blady /…/. Po chwili powiedział mi Jezus: wymaluj obraz według rysunku, który widzisz z podpisem: +Jezu, ufam Tobie+. Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie”.
5.Dzisiaj obchodzimy też patronalne święto Caritas i rozpoczynamy Tydzień Miłosierdzia. Ofiarami na tacę wsparliśmy tą charytatywną instytucję Doświadczając miłosierdzia Bożego, sami powinniśmy być miłosierni dla naszych sióstr i braci.
6.Przyszła niedziela będzie obchodzona jako Niedziela Biblijna, która rozpocznie następujący po niej Tydzień Biblijny.
7.Wójt Gminy Stara Biała przypomina nam, że od 1 kwietnia ruszył obowiązkowy spis powszechny. Każdy z nas pod rygorem kary musi w nim wziąć udział. Najlepiej spisać się przez internet. Jeśli ktoś nie ma takiej możliwości może uczynić to w Urzędzie Gminy.
8.Zachęcam do nabycia prasy katolickiej.