Sprawozdanie z organizacji i wykonania nagrobka ufundowanego dla zmarłego Księdza Kanonika Lipki.

W nawiązaniu do apelu o składanie dobrowolnych ofiar pieniężnych na ufundowanie nagrobka
dla Ś.P. Księdza Kanonika Henryka Lipki informujemy co nastąpiło :
Zebrano następujące kwoty :
– 6.500,00 zł . – rodzina Ś .P. Ks. Kanonika
– 4.500,00 zł. – zbiórka u Ks. Proboszcza
– 2.430,00 zł. – zbiórka w sklepie „Kubuś”
– 5.290,00 zł. – zbiórka sklep w Brwilnie
– 1.700,00 zł. – zbiórka u P. Zofii Różyckiej
– 3.500,00 zł. – zbiórka u P. Barbary Budnickiej
Razem : 23.920,00 zł.
W porozumieniu z Ks. Proboszczem Witoldem Zembrzuskim powołano grupę osób upoważnionych do wyboru nagrobka i wykonawcy, jak następuje :
– Pan Waldemar Matlęga
– Pan Mirosław Kaczorowski
– Pan Stefan Budnicki
– Pan Sławomir Lisicki
– Pan Andrzej Fabisiak
– Pani Maria Krajenta
– Pani Zofia Różycka
Dokonaliśmy rozeznania istniejących już nagrobków Ś. P. Księży w innych parafiach tj.
w Łęgu, Duninowie, Siecieniu, Płocku .Zostały zrobione zdjęcia nagrobków .
Po przedstawieniu tych zdjęć wspólnie z naszym Proboszczem zapadła decyzja, że będzie taki
jak w Duninowie.
Nagrobek ten zaprojektował Ks. Prałat Andrzej Kondracki dla zmarłego Proboszcza parafii Duninów ks. Adamowi Łach.
Nie ma tu konfliktu co do praw autorskich ponieważ Ks. Prałat bardzo chętnie wyraził zgodę .
Następnie dokonaliśmy wyboru wykonawcy nagrobka .
W dniach 01 – 03 marca byliśmy w Zakładach Kamieniarskich :

 • w Płocku ul. Sierpecka – po zapoznaniu się ze zdjęciem i podaniem przez nas wymiarów – wyliczono kwotę 14.500,00 zł. – 15.000,00 zł. oczywiście bez liter, zdjęcia , lampionów, okładki wokół nagrobka,
 • w Płocku ul. Bielska – po zapoznaniu się za zdjęciem i podaniem przez nas wymiarów wyliczono kwotę ok. 13.500,00 zł. oczywiście również bez liter, zdjęcia, lampionów i okładki wokół nagrobka,
 • w Płocku ul. Szpitalna w P.P.H. „POPIELSKI” – wykonawca nagrobka w Duninowie.
  Po przedstawieniu zagadnienia otrzymaliśmy propozycję ok. 13.000,00 zł. – również bez opłat za wykonanie portretu na tablicy, liter, lampionów .
  Pan Wojciech Popielski oznajmił nam ,że z uwagi na głębokość grobu musiałby wykonać fundament wzmacniający – koszy wynosiłby 1.000,00 zł.
  W związku z naciskami rodziny Ś.P. Ks. Kanonika, iż jest on był i jest przyjacielem rodziny, wykonywał różne prace przy budowie kościoła filialnego w Maszewie Dużym postanowiono, że wykonawca nagrobka będzie P.P.U. „POPIELSKI”.

Wykaz poniesionych kosztów :

 • pomnik :
  • 7.300,00 zł. – nagrobek granit Impala
  • 2.240,00 zł. – krzyż granit Barmoral
  • 1.200,00 zł. – 3 warstwy płyty pod krzyżem
  • 500,00 zł. – wycięcie kielicha i hostii w krzyżu
  • 600,00 zł. – tablica z podstawką pod napis
   Razem : 11.840,00 złotych
 • Inne prace :
  • 1.000,00 zł. – fundament wzmacniający z uwagi na głębokość grobu
  • 2.400,00 zł. – okładka wokół nagrobka
  • 700,00 zł. – portret na tablicy
  • 660,00 zł. – litery ( 190 szt. X 3,50 zł.)
  • 500,00 zł. – 2 lampiony kamienne x 250,00 zł.
   Razem : 5.260,00 złotych

Ogółem koszt całkowity wynosi 17.100,00 złotych .

Z zebranych pieniędzy zakupiliśmy, za kwoty :
– 311,60 zł. – 8 sztuk zniczy
– 260,00 zł. – wiązankę
– 232,00 zł. – 2 razy kwiaty do wazonu
– 170,00 zł. – komplet – wiązanka + kwiaty do wazonu
Razem : 973,60 złotych

Rozliczenie końcowe :
23.920,00 zł. – kwota składki
minus 17.100,00 zł. – koszt prac budowlanych
minus 973,60 zł. – koszy zniczy i kwiatów
Pozostało : 5.846,40 złotych .

Propozycje wykorzystania pozostałej kwot y :

Z uwagi na to, iż grób zmarłego Ks. Kanonika Henryka Lipki znajduje się w pobliżu kościoła filialnego w Maszewie Dużym parafianie związani z kościołem parafialnym w Brwilnie pragną aby w obejściu tego kościoła usytuować tablicę pamiątkową – miejsce usytuowania do uzgodnienia.
Tu w Brwilnie też pracował i mieszkał z nami przez 33 lata .
Następną propozycją jest wyłożenie kostką kamienną miejsce wokół krzyża na cmentarzu w Brwilnie
Firma P.P.U. „POPIELSKI” dokonał gratis ubezpieczenia pomnika na okres 1 roku, tj.: od dnia 31.03.2021 r. do 30.03.2022 r.
Zakres ubezpieczenia : – zdarzenia losowe
– dewastacja
– kradzież

Dziękujmy sobie wszyscy nawzajem za ofiary pieniężne, tj. my parafianie i rodzina Ś.P. Księdza Kanonika .
Dziękujemy Księdzu Proboszczowi Witoldowi Zembrzuskiemu za pomoc w organizacji tego czynu, a także Panu Markowi Malinowskiemu za ufundowanie i wykonanie prac ziemnych.
Drodzy współparafianie – pozostało nam wszystkim teraz zadbać o utrzymanie czystości .
Każdemu i każdej z nas wolno złożyć kwiaty czy zapalić znicz.
Nie jest to pomnik mój – twój – on jest nas wszystkich .