V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

1.Zbliżamy się do końca Wielkiego Postu. Czy mamy w sobie życie Boże? Czy może panuje w nas jeszcze śmierć spowodowana przez grzech? Czyńmy pokutę! Powstańmy z martwych! W związku z tym, że tradycyjne rekolekcje są odwołane z racji pandemii proszę, abyśmy przeżyli rekolekcje we własnych domach posiłkując się licznymi materiałami zawartymi w tv, internecie, książkach i czasopismach. Nieodłącznym aspektem nawrócenia jest sakrament pokuty, który też w obecnym czasie jest utrudniony. Przypominam o wzbudzeniu żalu doskonałego (informacje na ten temat we wcześniejszym wpisie) i możliwości przyjęcia Komunii Św. duchowo.
2.Najbliższy piątek miesiąca jest pierwszym. Na czas pandemii zawieszam odwiedzanie chorych w ich domach. Jeśli jednak ktoś chciałby, abym go odwiedził proszę o zgłoszenie telefoniczne.
3.Kiedy Bóg dostrzega w nas skruchę i widzi, że nasze serce skłania się do powrotu do Niego, podnosi nas i wymazuje nasze grzechy, jakby były pisane na piasku. To właśnie dokonuje się w sakramencie pokuty i pojednania, oraz podczas aktu żalu doskonałego. Bóg w swoim miłosierdziu przebaczając nam grzechy, podnosi nas z kolan, podnosi nas z naszego upadku, wyprowadza z upokorzenia, przywracając nam godność swojego dziecka.
4.Na czas pandemii nie będzie spotkań z dziećmi przygotowującymi się do komunii św. i młodzieżą do bierzmowania. Terminy przyjęcia tych sakramentów będą uzależnione od rozwoju sytuacji epidemiologicznej.
5.Za tydzień Niedziela Palmowa, otwierająca okres Wielkiego Tygodnia, w którym uobecnia się męka, śmierć i Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Tą niedzielą rozpoczynamy czas najważniejszych wydarzeń w roku liturgicznym.
6.W tym trudnym czasie pozostawania w domu i nienarażania swojego zdrowia, być może są jakieś osoby które zechciałyby pomocy w postaci zrobienia niezbędnych zakupów. Jeśli ktoś chcę otrzymać taką pomoc i ją świadczyć proszę o informację i kontakt telefoniczny (242620960).
7.Jeśli ktoś jeszcze zechcę nabyć baranki na stół wielkanocny wspierając dzieła Caritas to może je zakupić po 5 zł. w sklepie w Brwilnie i Maszewie(KUBUŚ)
8.Solenizantom i Jubilatom rozpoczynającego się tygodnia składam serdeczne życzenia. Pamiętam w modlitwie o wszystkich cierpiących i chorych, zagrożonych w swojej egzystencji i modlę się to, aby Pan Bóg zachować nas raczył. Bóg zapłać obecnym, że dajecie świadectwo wiary, która przezwycięża paraliżujący strach.

9. Serdecznie dziękuję tym, którzy w obecnym trudnym czasie nie mogąc złożyć ofiary na tacę wspierają parafię poprzez przelewy bankowe. Ostatnio wpłynęła ofiara 400zł z Ludwikowa. Bóg zapłać.

10. Wczoraj dokończyliśmy prace związane z dociepleniem zaplecza kościelnego. Pracowali panowie: Krzysztof Kotarski, Jan Tarka, Marcin Zaleski. Wczoraj również panie Katarzyna Tarnowska i Joanna Berdek pracowały przy nowo położonej posadzce w kościele w Maszewie. Bóg zapłać za wszelkie gesty solidarności i wsparcie.