XVI NIEDZIELA ZWYKŁA

1.Pamiętajmy o właściwym wykorzystaniu podarowanego nam czasu wakacji. To nie jest czas wolny od przykazań Bożych i kościelnych. Niech sprzyja pogłębieniu naszych relacji z Bogiem, umocnieniu wiary, nawróceniu. Temu właśnie służy każda niedzielna Eucharystia. Nie rezygnujmy z tego najcenniejszego realnego spotkania z Panem Jezusem.
2.W najbliższy czwartek, 22 lipca, w kalendarzu liturgicznym przypada święto Świętej Marii Magdaleny, patronki dobrej przemiany. Magdalena, wierna uczennica Chrystusa, była przy Jego śmierci i pierwsza ujrzała Go po zmartwychwstaniu wczesnym rankiem dnia paschalnego (Mk 16,9). Jej kult w całym Kościele zachodnim rozpowszechnił się od XII wieku.
3.W piątek, 23 lipca, w kalendarzu liturgicznym przypada święto Świętej Brygidy (ok. 1302-1373), patronki Europy. Warto spojrzeć na jej piękne życie (żony, matki, a potem zakonnicy). Jest ono świadectwem, że każdy stan może być przestrzenią spotkania z Bogiem. Święty Jan Paweł II w 1999 roku ogłosił Brygidę współpatronką Europy. Jak ona trwajmy w Tym, który nas umiłował.
4.W niedzielę, 25 lipca, obchodzimy święto Świętego Jakuba Apostoła. Został powołany jako jeden z pierwszych uczniów Pana Jezusa wraz ze swoim bratem Janem, stąd Jakub Starszy albo Większy. Spośród Apostołów jest pierwszym, a po Szczepanie drugim męczennikiem Kościoła. Już w 44 roku na rozkaz Heroda został ścięty mieczem (Dz 12,1-2).
5.Tego samego dnia czcimy też Świętego Krzysztofa, męczennika z połowy III wieku, patrona kierowców i podróżujących, orędownika w śmiertelnych niebezpieczeństwach. Może warto pamiętać o nim podczas wakacyjnych podróży, prosić go o opiekę, aby szczęśliwie i cało powrócić do domu. Błogosławieństwo kierowców, samochodów i innych pojazdów w naszej parafii odbędzie się 25 lipca (niedziela), po każdej Mszy Świętej. Ofiarami będziemy wspierać misjonarzy w zakupie środków transportu.
6.Kolęda dobiega końca. Bóg zapłać za wspólną modlitwę i ofiary na potrzeby naszej Parafii. w tym tygodniu odwiedzę:
19VII Mańkowo ul. Lipnowska 10-2, Wspólna 63-48, Słowackiego 13-1
20VII Mańkowo ul. Wspólna 32-49, ul Różana.
21VII Mańkowo od nr.13 do 20A
Jeśli ktoś chciałby, abym odwiedził w innym terminie proszę o kontakt.
7.Solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzę Bożego błogosławieństwa. Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby naszej parafii. Bóg Zapłać za ofiary złożone poza kolędą: pani Grażyna Machowska 400zł., Wspólnota Krwi Chrystusa 200zł.
8.Zachęcam do nabycia prasy katolickiej.