Komunikat Wydziału Katechetycznego w sprawie Uroczystości Pierwszej Komunii Świętej i Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu Świętego

Uprzejmie przekazuję, w porozumieniu z Biskupem Płockim, po konsultacjach z kapłanami i katechetami, mając na uwadze trwający w Polsce stan epidemii, że uroczystości Pierwszej Komunii Świętej oraz Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu Świętego, zostały przeniesione na okres powakacyjny, gdy przywrócone zostanie normalne funkcjonowanie szkół i parafii.
Decyzja podyktowana jest dobrem i bezpieczeństwem dzieci oraz ich najbliższych a także godnym przeżyciem tych ważnych uroczystości.
Nową datę uroczystości ustala proboszcz parafii w porozumieniu z rodzicami dzieci, które się do nich przygotowują.
Instrukcja o Pierwszej Spowiedzi oraz Komunii Świętej dzieci XLIII Synodu Diecezji Płockiej przypomina, że ?odpowiedzialnymi za przygotowanie dzieci do Pierwszej Komunii Świętej są rodzice?. W obecnej sytuacji tymczasowego zawieszenia w parafiach spotkań formacyjnych oraz ograniczonego kontaktu z katechetami, słowa te są szczególnie aktualne. W związku z tym prosimy rodziców, aby troszczyli się o katechizację dzieci w domu przez wspólną modlitwę i wyjaśnianie prawd wiary.
Płock, dnia 14 kwietnia 2020 r.

Ks. Marek Wilczewski
Dyrektor Wydziału Katechetycznego
Kurii Płockiej

Zgodnie z komunikatem o nowym terminie Komunii Świetej mamy zadecydować wspólnie z rodzicami. Możemy się umówić, aby był to najbliższy z możliwych terminów po powrocie do szkoły. Myślę tu o 20 września dla I Komunni Św. i 27 września dla odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych. Oczywiście jestem otwarty na Państwa propozycję i sugestię. Jednocześnie podkreślam, że dziś trudno komukolwiek w sposób odpowiedzialny ten termin uznać za ostateczny. Podobnie Sakrament Bierzmowania, odbedzię się w terminie bezpiecznym i wskazanym przez ks. Biskupa.