PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

1.Od dzisiejszej – piątej niedzieli Wielkiego Postu – zmienia się charakter tego okresu liturgicznego. Cały czas towarzyszyło nam wezwanie Kościoła do nawrócenia i pokuty, skorzystania z łaski przebaczenia, którą miłosierny Bóg pragnie nas obdarzyć. Teraz Wielki Post nabiera charakteru pasyjnego. Od dziś w kościele zasłaniamy wszystkie krzyże. Skupimy się na rozważaniu męki Pańskiej, stąd jeszcze większa zachęta do udziału w nabożeństwach Drogi krzyżowej i Gorzkich żali. Apel ten kieruję zwłaszcza do tych, którzy jeszcze w tym roku nie uczestniczyli w tych pięknych pasyjnych nabożeństwach. Droga krzyżowa w Maszewie o godz. 16.30, w Brwilnie o 17.00 (spowiadam w Białej)
2.Wczoraj można było skorzystać z spowiedzi. Dziś również jest zaproszony jeden spowiednik. Zachęcam, aby nie odkładać na ostatni moment spowiedzi wielkopostnej. Dopiero serce pojednane z Bogiem i z bliźnimi jest sercem wielkodusznym. Możliwość korzystania z sakramentu pokuty w dni powszednie pół godziny przed Mszą Świętą.
3.Przyszła niedziela, będzie już Niedzielą Męki Pańskiej – Niedzielą Palmową. Jej liturgia wprowadzi nas w ostatni etap czasu Wielkiego Postu, a następujące po niej dni Wielkiego Tygodnia umożliwiają nam głębokie przeżywanie tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa Pana. Podczas Mszy Świętych błogosławimy przyniesione palmy i gałązki wierzbowe, które przypominają nam jerozolimskie palmy, słane pod stopy wjeżdżającego do Świętego Miasta Chrystusa – Mesjasza.
4.Zachęcam do lektury Gościa Niedzielnego. Ofiary na kwiaty do Grobu Pana Jezusa możemy składać w sklepach w Brwilnie i w Maszewie w „Kubusiu”, oraz do skarbonek umieszczonych przy wejściu do kościołów.
5.Solenizantom i Jubilatom rozpoczynającego się tygodnia składam najserdeczniejsze życzenia. Bóg zapłać za życzliwość, ofiary duchowe i materialne.
6.W dniach 19-25 marca br. w Kościele katolickim w Polsce trwa Tydzień Modlitwo o Ochronę Życia. Zachęcamy do włączenia się w tę akcję, a zwłaszcza o podjęcie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego od 25 marca br. Ufamy, że może to być dobry owoc rozpoczętego w miniony piątek, w uroczystość św. Józefa, „Roku Rodziny Amoris laetitia”. Wszelkie informacje znajdziemy na stronie internetowej Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Płockiej: www.plockierodziny.pl oraz u duszpasterzy w parafii.
7.W sakramentalny związek małżeński mają zamiar wstąpić Kamil Wyszyński z Maszewa Dużego i Agnieszka Tomaszewska z Brudzenia.