XVI Niedziela Zwykła

1.Pamiętajmy o właściwym wykorzystaniu podarowanego nam czasu wakacji. To nie jest czas wolny od przykazań Bożych i kościelnych. Niech sprzyja pogłębieniu naszych relacji z Bogiem, umocnieniu wiary, nawróceniu. Temu właśnie służy każda niedzielna Eucharystia. Nie rezygnujmy z tego najcenniejszego realnego spotkania z Panem Jezusem.
2.W najbliższą środę, 22 lipca, w kalendarzu liturgicznym przypada święto Świętej Marii Magdaleny, patronki dobrej przemiany. Magdalena, wierna uczennica Chrystusa, była przy Jego śmierci i pierwsza ujrzała Go po zmartwychwstaniu wczesnym rankiem dnia paschalnego (Mk 16,9). Jej kult w całym Kościele zachodnim rozpowszechnił się od XII wieku.
3.W czwartek, 23 lipca, w kalendarzu liturgicznym przypada święto Świętej Brygidy (ok. 1302-1373), patronki Europy. Warto spojrzeć na jej piękne życie (żony, matki, a potem zakonnicy). Jest ono świadectwem, że każdy stan może być przestrzenią spotkania z Bogiem. Święty Jan Paweł II w 1999 roku ogłosił Brygidę współpatronką Europy. Jak ona trwajmy w Tym, który nas umiłował.
4.W sobotę, 25 lipca, obchodzimy święto Świętego Jakuba Apostoła. Został powołany jako jeden z pierwszych uczniów Pana Jezusa wraz ze swoim bratem Janem, stąd Jakub Starszy albo Większy. Spośród Apostołów jest pierwszym, a po Szczepanie drugim męczennikiem Kościoła. Już w 44 roku na rozkaz Heroda został ścięty mieczem (Dz 12,1-2).
5.Tego samego dnia czcimy też Świętego Krzysztofa, męczennika z połowy III wieku, patrona kierowców i podróżujących, orędownika w śmiertelnych niebezpieczeństwach. Może warto pamiętać o nim podczas wakacyjnych podróży, prosić go o opiekę, aby szczęśliwie i cało powrócić do domu. Błogosławieństwo kierowców, samochodów i innych pojazdów w naszej parafii odbędzie się 26 lipca (niedziela), po każdej Mszy Świętej.
6.W Maszewie od środy trwa malowanie kościoła wewnątrz. Jestem bardzo wdzięczny panom Wiesławowi Szer i Janowi Tarka za ciężką i niebezpieczną pracę na wysokościach. Za pracę przy naszym kościele dziękuję również panu Romanowi Myślińskiemu.
7.Za posprzątanie kościoła dziękuję paniom: Joannie, Katarzynie, Monice, Liliannie, oraz państwu Różyckim.
8.Przy drodze z Maszewa do Brwilna została odnowiony figura z krzyżem przydrożnym. Dziękuję za te prace i przywiązanie do wartości chrześcijańskich Jakubowi i Jego Tacie Zenonowi Sylwestrowi Baryła.
9.Czekamy na decyzję konserwatora odnośnie impregnacji kościoła lakierobejcą w Brwilnie.
10.W tym tygodniu mam nadzieję, że uda się nam założyć kraty w głównym wejściu kościoła w Maszewie.
11.Zachęcam do nabycia Gościa Niedzielnego.
12.Wszystkim parafianom i gościom życzę dobrej i Błogosławionej Niedzieli, dziękując za wszelką życzliwość i modlitwę. Jubilatom i solenizantom tego tygodnia życzę Błogosławieństwa Bożego. A nam wszystkim wytrwałości i ufności w Opatrzność Bożą.